На 27.08.2018 “Булнед АМД” ЕООД придоби “Булнед МТ” ЕООД, чрез вливане и “Булнед МТ” ЕООД се заличи в Търговския Регистър.