ЗА НАС

„Булнед АМД“ ЕООД специализира в добива и доставката на висококачествен врачански варовик.

Производството е базирано на кариера“Мизия”, с. Върбешница, намираща се в близост до град Враца.

Целият регион е с доказана история в производството и доставката на врачански варовик в България и чужбина повече от 100 години.
Фирмата е в процес на получаване на концесия за нова кариера – „Мизия 2“ за врачански варовик, която се намира в непосредствена близост до кариера “Мизия”. Двете кариери ще се слеят през 2019 г.

Булнед АМД ЕООД има богат опит в добива и мениджмънта на кариери за врачански варовик и други материали.

ПРОИЗВОДСТВО

Фирмата добива и селектира гатерни блокове със следните спецификации:
Обем: 3.00 м³ – 8.50 м³
Дължина: 1.80 м – 3.20 м
Ширина: 0.70 м – 1.70 м
Височина: 0.50 м – 1.80 м

Булнед АМД ЕООД на 21.08.2020 г подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.073 – Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COBID-19 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.
Основна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат на епидемичния взрив от COVID-19.
Общо стойност на финансирането е 10 000 лева, от които 8 500 лв са европейско финансиране и 1 500 лева са национално съфинансиране.
Начало на проекта: 21.08.2020 г.
Краен срок – 21.11.2020 г.