Фирмата добива и селектира гатерни блокове със следните спецификации:
Обем:
Дължина:
Ширина:
Височина:
3.00 м³ – 8.50 м³
1.80 м – 3.20 м
0.70 м – 1.70 м
0.50 м – 1.80 м
Продукцията на „Булнед АМД“ ЕООД е позната в много страни.
Над 50% от нея се продава в Гърция, Италия, Германия, Унгария, Сърбия, Румъния, Китай, Южна Корея, Турция и други.
През 2019 г. фирмата очаква добива да достигне 8 000 – 10 000 m³.
Причините за това са богатия опит на фирмата, новата и добре поддържана техника и разработването на кариера „Мизия 2“