„Булнед АМД“ ЕООД специализира в добива и доставката на висококачествен врачански варовик.

Производството е базирано на кариера“Мизия”, с. Върбешница, намираща се в близост до град Враца.

Целият регион е с доказана история в производството и доставката на врачански варовик в България и чужбина повече от 100 години.

Фирмата е в процес на получаване на концесия за нова кариера – „Мизия 2“ за врачански варовик, която се намира в непосредствена близост до кариера “Мизия”. Двете кариери ще се слеят през 2019 г.

Булнед АМД ЕООД има богат опит в добива и мениджмънта на кариери за врачански варовик и други материали.